HANKEKEHITYS

Hankerakennus Oy jalostaa hallinnoimansa kiinteistöt liikerakentamisen, teollisuuden, logistiikan ja asuntorakentamisen käyttöön. Hankkeiden kehittämisen pakettiratkaisuun sisältyvät kartoittamisen, ideoimisen, kaavoittamisen, käyttäjähankinnan ja rakentamisen vaiheet. Infra- ja pohjarakentaminen sisältyy Hankerakennus Oy:n palvelutoimenkuvaan.

Valmiiden kiinteistöjen hallinnointi on luonnollinen jatkumo kehittämiselle. Hallinnointimme perusteena voi olla omistaminen, osaomistaminen, osakkeenomistajien edun valvonta ja vuokralaisten asioiden hoito.

Hankerakennus Oy voi omistaa kehittämänsä ja rakennuttamansa kiinteistöt suoraan tai erilaisilla rahastointimalleilla. Kiinteistöjen myynnin ja markkinoinnin valmistelu ja suorittaminen sisältyy Hankerakennus Oy:n palvelutoimenkuvaan.

RAKENNUTTAMINEN

Hankerakennus Oy rakennuttaa kiinteistöt liikerakentamisen, teollisuuden, logistiikan ja asuntorakentamisen käyttöön. Rakennuttamiseen sisältyy esivalmistelu-, suunnittelu-, lupahallinnointitoimet sekä rakentamisen valvonta.

POHJARAKENTAMINEN

Hankerakennus Oy suunnittelee ja tekee pohjarakennustyöt liikerakentamisen, teollisuuden, logistiikan ja asuntorakentamisen kohteille. Käytössämme oleva nykyaikainen kalusto sekä ammattitaitoinen henkilöstö takaavat kohteiden onnistuneen rakentamisen.

PROJEKTINJOHTO

Hankerakennus Oy suorittaa projektinjohtopalveluita liikerakentamisen, teollisuuden, logistiikan ja asuntorakentamisen kiinteistöjen rakentamisessa sekä infra- ja pohjarakentamisen kohteissa.